Absolute Clean Energy

ข่าว & กิจกรรม

นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพ... เรายังมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์คุณค่า ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมของประเทศ…

 

อ่านรายละเอียด

 

 


ร่วมงานกับเรา

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรในฐานะที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ต่อการเติบโตขององค์กร บุคลากรของเราเปรียบเสมือนเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดและจำเป็นต้องได้รับการ เรียนรู้และ...

 

 

อ่านรายละเอียด